Zyskaj pewność i oszczędź czas - skontaktuj się z nami, a my zajmiemy się księgowością Twojej firmy!

Amortyzacja Budynków Mieszkalnych Od 2023

Od 1 stycznia 2023 r. podatnicy nie mogą zaliczać do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych. Zakaz dotyczy zarówno podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i prawnych.
Obostrzenie nie dotyczy lokali mających charakter niemieszkalny.
Warto pamiętać, że nadal do kosztów uzyskania przychodu możemy zaliczyć wydatki na utrzymanie mieszkania, tj. remonty i wyposażenie.