Zyskaj pewność i oszczędź czas - skontaktuj się z nami, a my zajmiemy się księgowością Twojej firmy!

 

 

ALFABET przedsiębiorcy

Zainspirowani pytaniami naszych klientów. Postanowiliśmy stworzyć cykl wpisów - ALFABET przedsiębiorcy  - czyli kompendium podstawowej wiedzy o prowadzeniu firmy. Początkujący przedsiębiorca często boryka się z wieloma pytaniami dotyczącymi rejestracji firmy, kosztów prowadzenia działalności oraz formy opodatkowania swojego biznesu. Aby skutecznie funkcjonować w roli przedsiębiorcy, niezbędne jest posiadanie minimalnej wiedzy w tych obszarach. O detale i szczegóły zadbamy my, jako specjaliści. Naszym celem jest dostarczenie informacji o tym, co jest niezbędne do skutecznego prowadzenia działalności.

Ten cykl wpisów jest dedykowany przedsiębiorcom, którzy troszczą się o swój biznes. Jeśli masz konkretne pytania lub interesuje cię jakieś zagadnienie, śmiało zostaw komentarz pod wpisem - z przyjemnością na niego odpowiemy. Możesz także umówić się z nami na bezpłatną konsultację, podczas której udzielimy odpowiedzi na wszystkie nurtujące cię pytania.

Wpisy będą publikowane dwa razy w tygodniu - w poniedziałki i czwartki. Możesz śledzić naszą działalność na platformach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, czy Linkedin, a także na naszej oficjalnej stronie internetowej: www.biurokrkp.pl

Zapraszamy do śledzenia i aktywnego uczestnictwa!

 

 

  

A - AUTO W FIRMIE

Auto to niezbędne narzędzie w każdego rodzaju działalności. Otwierając własny biznes, prawdopodobnie dysponujesz prywatnym samochodem, który zamierzasz wykorzystać do celów związanych z prowadzeniem Twojej firmy. Jeśli planujesz rozliczać jego koszty w ramach działalności, stajesz przed wyborem dwóch rozwiązań.

Drugą opcją jest rozliczanie kosztów auta w wysokości 20%, bez wciągania go do majątku firmy. 

Warto jednak pamiętać, że sprzedaż samochodu firmowego, nawet po zakończeniu działalności, wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego oraz składki zdrowotnej, a w niektórych przypadkach także podatku VAT. Dlatego przed podjęciem decyzji warto skonsultować się z ekspertem podatkowym, który udzieli dokładnych informacji i pomoże dostosować rozwiązanie do indywidualnych potrzeb firmy.

 

 

 

B - KONTO BANKOWE W FIRMIE, BIAŁA LISTA PODATNIKÓW

Częstym pytanie początkujących przedsiębiorców jest to czy muszę posiadać rachunek firmowy. Odpowiadam - to zależy. Przepisy nie przewidują obowiązku posiadania rachunku firmowego. Warto jednak oddzielić zakupy firmowe od prywatnych. 

W niektórych sytuacjach posiadanie konta firmowego może jednak być niezbędne. Czy jesteś podatnikiem VAT? Czy twój kontrahent chce wpłacić ci należność przekraczającą kwotę transakcji 15 tysięcy złotych? W takim przypadku ma on obowiązek dokonania przelewu wyłącznie na konto zgłoszone na tzw. "białej liście podatników". Biała lista podatników to rejestr podatników VAT wraz z ich zgłoszonymi rachunkami bankowymi. Jeśli już założyłeś rachunek firmowy, nie zapomnij, że masz 7 dni na zgłoszenie go, a zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem CEIDG.

Jako przedsiębiorca pamiętaj również, że jeśli dokonasz płatności faktury o wartości powyżej 15 tysięcy złotych na inny rachunek niż ten podany na wykazie, nie będziesz miał możliwości zaliczenia tej kwoty do kosztów firmowych. C - CEIDG

C JAK CEIDG  - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Stanowi kluczowe miejsce dla początkujących przedsiębiorców. Pierwszym krokiem w rozpoczęciu działalności gospodarczej jest wypełnienie wniosku dostępnego na stronie CEIDG oraz jego podpisanie za pomocą podpisu zaufanego. Wniosek ten wymaga udzielenia podstawowych informacji dotyczących przedsiębiorcy oraz jego firmy, takich jak nazwa firmy, kody PKD, planowana liczba pracowników, data rozpoczęcia działalności oraz informacje dotyczące ubezpieczeń. Istotnym aspektem z punktu widzenia wielu przedsiębiorców jest również wybór formy opodatkowania firmy, co stanowi ważną informację dla księgowego, dlatego warto przekazać mu wypełniony wniosek.

Jednak to nie koniec korzyści płynących z korzystania z CEIDG. Przez to narzędzie przedsiębiorca może dokonać rejestracji do VAT, zgłosić rachunek bankowy oraz dokonać zawieszenia lub odwieszenia działalności. Warto zdawać sobie sprawę, że dane przekazywane do CEIDG są automatycznie przesyłane do ZUS oraz Urzędu Skarbowego, eliminując konieczność dokonywania dodatkowych zgłoszeń przez przedsiębiorcę. Każda zmiana w danych powinna być zgłaszana do CEIDG w ciągu 7 dni od jej wystąpienia.

CEIDG pełni również funkcję rejestru wszystkich przedsiębiorców, umożliwiając weryfikację kontrahenta. Dzięki temu narzędziu można z łatwością sprawdzić wiarygodność partnera handlowego.

 

 

 

D - DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA 

Działaność niezarejestrowana - To rozwiązanie staje się coraz bardziej popularne wśród początkujących przedsiębiorców. Nie generuje ono składek ZUS ani innych kosztów, podobnie jak w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Miesięczne limity dla działalności nierejestrowanej w roku wynoszą 3.181,50 zł (od 1 lipca - 3.225 zł). Limit przychodu (nie dochodu!) jest rozpatrywany każdego miesiąca. Dochody rozlicza się w rocznym zeznaniu podatkowym PIT, bez obowiązku wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. 

Po przekroczeniu limitu, istnieje obowiązek zgłoszenia działalności do CEIDG. Ważne jest, że nie wszyscy mają możliwość skorzystania z działalności nierejestrowanej, zwłaszcza osoby pracujące w zawodach regulowanych.

W przypadku świadczenia usług, Ministerstwo i ZUS utrzymują, że działalność nierejestrowana generuje składki ZUS, podobnie jak umowa zlecenie. Przy prowadzeniu działalności rejestrowanej może pojawić się obowiązek zakupu kasy fiskalnej, a nawet konieczność zgłoszenia do VAT. Dlatego warto skorzystać najpierw z porad specjalistów.

 

 

E - EWIDENCJA PRZYCHODÓW 

Przedsiębiorca, który zdecydował się na opodatkowanie w formie ryczałtu, powinien ewidencjonować swoje przychody w tzw. ewidencji przychodów. 
Ten obowiązek dotyczy również osób prywatnych, które osiągają dochody z najmu prywatnego. 
Ewidencja przychodów powinna być prowadzona rzetelnie i bezbłędnie, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Podatnicy zobowiązani do prowadzenia ewidencji przychodów, a nie przestrzegający tego obowiązku lub prowadzący ją w sposób nierzetelny, muszą liczyć się z konsekwencjami finansowymi. W takiej sytuacji urząd skarbowy samodzielnie szacuje przychód podatnika na podstawie 75% stawki podatku. 
Warto podkreślić, że ewidencję przychodów należy prowadzić od pierwszego dnia, od którego przedsiębiorca podlega opodatkowaniu na zasadach ryczałtu. Należy pamiętać, że wpisy w ewidencji powinny być dokonywane w porządku chronologicznym i przedłużone terminowo do 20. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. Wzór ewidencji dostępny jest w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 roku dotyczącym prowadzenia ewidencji przychodów oraz wykazu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

 

 

F - KSEF KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR 

To przełomowa zmiana, która dotknie wszystkich przedsiębiorców. 
Warto zwrócić uwagę na to zagadnienie już teraz i nie zwlekać z implementacją do ostatniej chwili. KSEF to system teleinformatyczny, umożliwiający wystawianie i otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych (zgodnych z odpowiednim schematem) drogą elektroniczną. Każda faktura w obiegu będzie musiała przejść przez system KSEF, a każdy przedsiębiorca ostatecznie będzie zobowiązany korzystać z tego systemu. Obecnie uczestnictwo w KSEF jest dobrowolne. Aby zarejestrować się w systemie, konieczne jest uwierzytelnienie siebie i profilu firmy oraz nadanie uprawnień pracownikom.
Fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu przesłania do KSEF. Każda przesłana faktura otrzyma numer ewidencyjny - KSEF, który będzie stosowany przy dokonywaniu przelewu. Pozytywnym skutkiem tej zmiany jest to, że faktury od Twoich dostawców również zostaną przesłane za pośrednictwem KSEF, co eliminuje ryzyko zgubienia jakiejkolwiek z nich. Do końca 2025 nie będzie sankcji za brak korzystania z KSEF, jednak jak napisaliśmy na wstępie nie warto zwlekać z jego wdrożeniem.

 

 

 

G JAK GTU - Kody GTU

Czyli kody grup towarów i usług, to specjalne identyfikatory sprzedaży wprowadzone na potrzeby JPK_V7, obowiązującego od 1 października 2020 roku. 
Pomimo że istnieją już od trzech lat, dla wielu przedsiębiorców termin ten nadal pozostaje nieznany.  Warto jednak zauważyć, że przypisanie odpowiedniego GTU do wykonanej usługi lub sprzedanego towaru jest obowiązkiem przedsiębiorcy. Co istotne, zasada przypisania kodu GTU nie nakłada konieczności umieszczania go na fakturze. Kody te są używane wyłącznie w części ewidencyjnej pliku JPK_V7. Nie są również wymagane przy ewidencjonowaniu zbiorczych raportów z kasy fiskalnej, na których znajduje się symbol RO. 
Niemniej jednak, informacja ta jest niezbędna dla Twojego księgowego

Obowiązek stosowania kodu GTU spoczywa na czynnych podatnikach VAT, którzy dokonują sprzedaży produktów lub usług z sektorów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczącym zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Obejmuje to między innymi usługi doradcze, księgowe, sprzedaż paliw i wyrobów tytoniowych, handel urządzeniami elektronicznymi, sprzedaż leków i wyrobów medycznych, oraz usługi transportowe.

 

 

 

 

HR - ZATRUDNIAMY PRACOWNIKA

Zatrudniając pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy jego wynagrodzenie minimalne jest określane w Rozporządzeniu Rady Ministrów. W poprzednim roku zmiana nastąpiła dwukrotnie. Podobnie będzie w roku 2024. Od 1 stycznia 2024r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło brutto 4.242 zł. Koszt pracodawcy przy takim wynagrodzeniu to 5.111zł. Natomiast z 1 lipca 2024r. wynagrodzenie minimalne będzie wynosiło 4.300zl i kosztowało odpowiednio 5.181zł. Co ważne, wraz ze wzrostem płacy minimalnej zwiększą się takie świadczenia jak dodatek za pracę w nocy oraz kwoty wolne od potrąceń.
W roku 2024r. zmienią się również przepisy dotyczące wyposażenia stanowisk pracy.
Nowe przepisy zaczęły już obowiązywać od 17 listopada 2023 r., pracodawcy jednak  mają 6 miesięcy na ich wdrożenie  Pracownik pracujący przy komputerze  co najmniej 4 godziny na dobę i  korzysta z laptopa to jego stanowisko pracy powinno być wyposażone w stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu, tak aby górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika, a także w dodatkową klawiaturę i mysz. 
Dodatkowo pracownik będzie miał też prawo do tego, by wnioskować o dofinansowanie szkieł kontaktowych a już nie tylko okularów, jak było dotychczas. 

 

 

 

I - INFORMACJA PODATKOWA

Niewielu przedsiębiorców wie gdzie skierować pytania dotyczące opodatkowania swojego biznesu. Świadczy o tym wiele zapytań na portalach społecznościowych. Czy jest to jednak wiarygodne źródło informacji? Po odpowiedziach, które często się różnią od siebie, odradzamy stosowanie porad tam udzielonych. 
Wielu przedsiębiorców konsultuje się ze swoimi księgowymi lub doradcami podatkowymi. Co jednak, gdy nasz księgowy lub doradca nie jest obecnie dyspozycyjny, a potrzebujemy pilnej porady księgowej? Z pomocą przychodzi krajowa informacja podatkowa. 
Informacje na temat podatków można uzyskać od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 18:00 pod numerem telefonu 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych), 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych), +48 22 330 03 30 (z zagranicy). Jednak również korzystając z formularza do zadawania pytań elektronicznych na stronie podatki.gov.pl. I także podczas czatu z konsultantem - w tym celu na stronie internetowej podatki.gov.pl należy wybrać pozycję Skontaktuj się z nami, a następnie opcję Czat z konsultantem.

 

 

 

J - JEDNOLITY PLIK KONTROLNY

JPK VAT jest z nami od ponad 6 lat. Przedsiębiorcy i księgowi zdążyli już się z nim oswoić. Wprowadzenie tego narzędzia miało zwiększyć transparentność rozliczeń podatku VAT. Organom podatkowym umożliwia szybko przeprowadzić czynności sprawdzające i zidentyfikować wszelkie nieprawidłowości.
Jednolity standard plików służy temu, aby każdy przedsiębiorca, niezależnie od oprogramowania księgowego, jakiego używa, wysłał do Ministerstwa identyczny plik z danymi. Ułatwia to możliwość automatycznego porównania danych i zestawienia ich z informacją uzyskaną od innych kontrahentów.
Część deklaracyjna pliku JPK VAT została stworzona na wzór deklaracji VAT7 - zawiera zbiorcze dane o wysokości podatku należnego i naliczonego oraz o kwocie do zapłaty lub zwrotu. Część ewidencyjna JPK VAT zawiera zestawienie wszystkich transakcji podatnika. 
Oprócz JPK VAT zostały wprowadzone inne ustrukturyzowane pliki. Między innymi Księgi rachunkowe  - JPK, Wyciąg bankowy - JPK, Magazyn - JPK, Podatkowa księga przychodów i rozchodów - JPK i Ewidencja przychodów - JPK. Obecnie obowiązek ich przekazania mamy tylko na żądanie urzędu skarbowego. W planach jest jednak wprowadzenie obligatoryjnego przekazywania ww. plików z miesięczną częstotliwością. Zmiana w tym zakresie ma nastąpić od roku 2025. Warto śledzić zmiany w tym zakresie.

 

 

 

K JAK KASA FISKALNA

Niektóre branże, takie jak fryzjerzy, lekarze, mechanicy samochodowi powinni zainstalować kasę fiskalną przed dokonaniem pierwszej sprzedaży. Pozostali mogą skorzystać, ze zwolnienia stosowania kasy do wysokości rocznego limitu 20 tys. zł. To limit sprzedaży wyłącznie na rzecz osób fizycznych.

Od powyższej zasady są jednak pewne wyjątki, które określa rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie stosowania zwolnień z kasy fiskalnej. Rozporządzenie na rok 2024 zostało wydane 24 listopada 2023 i utrzymało w mocy zwolnienia, które zostały wprowadzone rozporządzeniem na rok 2022 i 2023. 

Zwolnienie dotyczy sprzedaży na rzecz osób fizycznych, która: 

  1. dotyczy usług — a należność za te usługi została uregulowana wyłącznie przelewem bankowym,

  2. sprzedaży towarów na odległość — z zastrzeżeniem odpowiedniego udokumentowania tej sprzedaży

Jeśli jednak kasa nas dotyczy, to co wtedy? Po pierwsze zakup i zgłoszenie kasy do urzędu skarbowego przed obowiązkowym terminem stosowania kasy, umożliwia otrzymanie zwrotu z tyt. Jej zakupu do wysokości 90% ceny zakupu, nie więcej niż 700 zł. Po drugie jak wspomnieliśmy powyżej, nie zapomnij, że kasa to szereg obowiązków, między innymi takich jak jej regularny przegląd techniczny kasy.

Przedsiębiorco nie zapomnij, zamknięcie firmy wymaga również zlikwidowania kasy fiskalnej, której używałeś do ewidencjonowania sprzedaży! Tą czynność należy również zgłosić do urzędu skarbowego.

 

 

 

L - PODATEK LINIOWY

Przedsiębiorcy mogą zdecydować jak opodatkować swój biznes. Wyboru dokonuje się rozpoczynając działalność gospodarczą i raz w roku do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca osiągnął pierwszy przychód danego roku.

Podatek liniowy to alternatywna forma opodatkowania dla skali podatkowej i ryczałtu ewidencjonowanego. Jaka forma jest odpowiednia dla Twojego biznesu? To pytanie zadaje sobie wielu przedsiębiorców. Po krótce przedstawimy zalety i wady form opodatkowania. W tym poście skupimy się na podatku liniowym.

Po pierwsze to stała 19% stawka podatkowa, niezależna od wysokości dochodu. Po drugie dochód ustala się potrącając koszty uzyskania przychodu. Składka zdrowotna w podatku liniowym wynosi 4,9% a 11.600 zł zapłaconej składki zdrowotnej możemy odliczyć od dochodu. 

To rozwiązanie jednak nie jest dla tych, którzy swoje dochody chcą rozliczyć ze współmałżonkiem. W rozliczeniu rocznym podatku liniowego nie można skorzystać z wielu ulg podatkowych, które przysługują podatnikom. Brak jest również kwoty wolnej od podatku czyli 30 tys. zł, które przysługuje podatnikom na skali podatkowej.

Podatek liniowy nie jest rozwiązaniem dostępnym dla wszystkich. Przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi dla byłego lub obecnego pracodawcy, nie mogą skorzystać z tej formy

 

 

 

Ł ULGA NA ZŁE DŁUGI

Wykonałeś usługę lub sprzedałeś towar. A kontrahent nie uregulował faktury? To rozwiązanie dla Ciebie. Podatek należny od niezapłaconej faktury można odzyskać za pomocą mechanizmu ulgi za złe długi. 
Z tego rozwiązania możesz skorzystać zarówno w podatku VAT jak i PIT. Ustawy określają szczegółowo warunki, które trzeba spełnić aby móc skorzystać z tego rozwiązania. Warunek podstawowy to musi upłynąć 90 dni od terminu wskazanego na fakturze lub umowie z kontrahentem. 
Jak to działa? W deklaracji VAT za miesiąc, w którym upłynął termin płatności korygujesz podatek vat należny o wartość niezapłaconego podatku. W PIT dokonujesz rozliczenia w deklaracji rocznej, wypełniając dodatkowy załącznik PIT/WZ. 
Pamiętaj, że z Twojej strony jest to rozwiązanie dobrowolne, masz do niego prawo a nie obowiązek, inaczej jednak jest gdy jesteś dłużnikiem. Co w przypadku jeśli to ty nie uregulowałeś faktury lub rachunku? NIe zapomnij, że ulga za złe długi jest wówczas Twoim obowiązkiem.

 

 

 

M JAK MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

Powszechnie używa się określenia Split payment lub MPP. Celem ustawodawcy było ograniczenie możliwości dysponowania pieniędzmi z podatku VAT należnego w sposób inny niż uregulowanie faktury lub zobowiązań podatkowych.
Kto ma obowiązek stosować split payment? Podatnicy VAT, którzy opłacają transakcje przelewem, a dotyczą one towarów i usług z załącznika nr 15 ustawy o VAT oraz ich wartość przekracza 15 tyś brutto. Taka faktura powinna zawierać adnotacje “mechanizm podzielonej płatności”. Brak takiego wskazania naraża wystawcę faktury na sankcje. Natomiast brak adnotacji nie zwalnia kupującego z obowiązku zastosowania tego mechanizmu przy dokonywaniu przelewu. Sankcje za niestosowanie split payment mogą zostać nałożone zarówno na sprzedającego jak i kupującego, a dodatkowo kupujący nie zaliczy w koszty uzyskania przychodu takiej faktury.
Jeśli nie spełniasz powyższych warunków split payment możesz stosować dobrowolnie.
Jak działa ten mechanizm? Przelew takiej faktury należy wykonać za pośrednictwem dedykowanego przelewu, wybierając odpowiednią opcję w serwisie transakcyjnym banku. Wskazać należy podatek VAT faktury, którego wartość zostanie przekazana na rachunek odbiorcy VAT w tym samym banku.
Środki z rachunku VAT mogą zostać rozdysponowane wyłącznie we wskazany w ustawie sposób. Możesz z nich regulować VAT z faktur dla Twoich kontrahentów, jak również regulować zobowiązania publicznoprawne - vat, zus, pit. Uwolnienie środków z rachunku VAT dokonuje się na wniosek podatnika.

 

 

 

N JAK NKUP

NKUP - Niestanowiące Kosztów Uzyskania Przychodu. Ustawa o podatku nie zawiera określenia NKUP, taki skrót przyjął się powszechnie na określenie kosztów, które nie mogą zostać zaliczone do kosztów, które zmniejszają dochody. 
Generalna zasada określona w ustawie jest taka, że kosztem uzyskania przychodu  powinien to być koszt, którego celem jest uzyskanie przychodu, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Oznacza to, że koszty, które zostały poniesione w innym celu, nie mogą stanowić kosztów podatkowych.
Ustawodawca jednak wskazał w ustawie w art 23 PIT katalog takich kosztów Są to między innymi koszty odsetek budżetowych, koszty egzekucji, grzywien i kar pieniężnych. Koszty mające znamiona reprezentacji, usług gastronomicznych, a w tym w szczególności alkoholi.
Ograniczenie kosztów uzyskania przychodu dotyczy również samochodów, których wartość przekracza wskazany w ustawie limit. A ich wydatki eksploatacyjne są ograniczone jeśli samochód jest wykorzystywany również prywatnie. 
Kosztem uzyskania przychodu nie będą również składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy. Kosztem nie będą również wydatki na cele osobiste podatnika.
Niestanowiące kosztu są również koszty z faktur, które mimo obowiązku nie zostały uregulowane mechanizmem podzielonej płatności, o którym pisaliśmy w poprzednim poście.

 

 

 

O JAK OPTYMALIZACJA PODATKOWA

Wielu przedsiębiorców obawia się dokonywać zmian opodatkowania swoich biznesów w obawie, że będą to czynności niezgodne z prawem.
Obalamy ten mit. Płacenie niższych podatków jest możliwe. Jeśli dokonasz tego we właściwy sposób, konsultując te zmiany ze specjalistami, możesz zmniejszyć swoje obciążenia podatkowe w sposób całkowicie zgodny z prawem. 
Konsultacje z doradcą podatkowym pomogą Ci zaplanować i  wdrożyć takie rozwiązania podatkowe, aby były one zgodne z przepisami. Co ważne po pierwsze należy dokonać przeglądu obecnej sytuacji podatkowej Twojej firmy. Następnie dokonać prognozy przyszłych spodziewanych przychodów i kosztów. Taka analiza umożliwia wybór najbardziej optymalnej formy opodatkowania Twojej firmy.
Dlaczego tak ważne jest aby te zmiany były konsultowane z doradcami podatkowymi? Zmiana formy opodatkowania nie może zmierzać wyłącznie do uniknięcia zapłaty podatku.
Pamiętaj odpowiednie opodatkowanie Twojego biznesu, zwiększy jego płynności i pozwoli na jego rozwój bez nadmiernych obciążeń.

 

 

 

P - ZUS PREFERENCYJNY

Ile będzie mnie kosztować prowadzenie własnej firmy, to podstawowe pytanie początkujących przedsiębiorców. 

Na szczęście pierwsze lata Twojego biznesu korzystają z preferencji w zakresie składek ZUS. Z preferencyjnych składek ZUS skorzystasz po pół roku prowadzenia działalności, zaraz po zakończeniu przysługującej Ci ulgi na start.

Jaka jest wysokość składek na ZUS preferencyjnym? Podstawa składek ZUS preferencyjnego nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czyli odpowiednio do końca czerwca roku 2024 to 1.272,60 i 1.290zł w drugiej połowie roku 2024.. Co przekłada się na łączną wysokość składek 402,65zł (ze składką chorobową) w pierwszy półroczu 2024r.

Co najważniejsze niższe składki nie są dla wszystkich. Kto może skorzystać z obniżonych składek?
    • przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą po raz pierwszy, lub jeśli minęło 60 miesięcy od zamknięcia lub zawieszenia Twojej poprzedniej firmy
    • nie wykonujesz działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowałeś na etacie i wykonywałeś czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności.
Nie zapomnij, że oprócz składek społecznych, masz obowiązek opłacać składkę zdrowotną, która uzależniona jest od dochodu.

 

 

 

S - SKALA PODATKOWA

Skala podatkowa czyli tzw. zasady ogólne to podstawowa forma opodatkowania, która automatycznie zostanie przypisana do Ciebie, jeśli nie dokonasz innego wyboru.
Podstawowe cechy skali to – 12% stawka podatku (do 120tyś zł dochodu po potrąceniu kosztów uzyskania przychodu), 32% stawka powyżej tego limitu. Dodatkowo 30tyś kwoty wolnej od podatku dla każdego podatnika. Możliwość wspólnego opodatkowania dochodów przez małżonków, jak również możliwość skorzystania z wielu ulg i odliczeń, dla przykładu – ulga na dzieci, ulga 4+, ulga na robotyzację, ulga IP BOX, ulga rehabilitacyjna, internetowa, jak i termomodernizacyjna.
Jak każda forma opodatkowania ma również swoje wady – to przede wszystkich 32% podatek po przekroczeniu 1 progu podatkowego. Dodatkowe 4% daniny solidarnościowej dla dochodu powyżej 1mln zł. Jak również 9% składki zdrowotnej wyliczanej od dochodu. 
Dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej na skali są rozliczane wraz z dochodami z umowy o pracę, czy umów cywilnoprawnych. Deklarację oraz wpłatę podatku należy dokonać do końca kwietnia roku kolejnego.
Zaliczki na podatek dochodowy z tytułu działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych musisz płacić co miesiąc w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który dokonujesz zapłaty zaliczki. Natomiast wpłaty dokonuje się dopiero po przekroczeniu 30tyś dochodu wolnego od podatku. Wpłaty nie dokonuje się również kiedy zaliczka nie przekracza 1000zł od początku roku.

 

 

 

T JAK TERMINAL - PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE

Jedno z wielu pytań początkujących przedsiębiorców to czy muszę posiadać terminal płatniczy. Odpowiadamy - NIE przepisy nie nakładają obowiązku posiadania terminala płatniczego. Jednak to nie oznacza, że możesz przyjmować należności wyłącznie w gotówce.
Przepisy w tym zakresie zmieniły się od 1 stycznia 2022r, i  obowiązują już dwa lata. Wielu przedsiębiorców ma jednak problem z tym jak stosować je w praktyce.
Zgodnie z przepisem art. 19a ustawy Prawo przedsiębiorców od 1.01.2022 r. każda firma ma obowiązek przyjmowania płatności bezgotówkowych w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.
Płatności bezgotówkowe to nie tylko płatności kartą. Ustawodawcy chodziło tutaj bowiem o udostępnienie co najmniej jednego z kilku innych rozwiązań. Do płatności bezgotówkowych zalicza się również:
    • przelew tradycyjny,
    • płatność przy użyciu BLIKA,
    • płatność przy użyciu aplikacji bankowej.
Uwaga! Przepisu o płatnościach bezgotówkowych nie stosuje się do przedsiębiorcy, który nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. 

 

 

 

U JAK ULGA NA START

Największe obawy przedsiębiorców budzą stałe koszty prowadzenia początkującej firmy. Ulga na start jest rozwiązaniem, dzięki któremu rozpoczynając swój biznes, nie narażasz się na wysokie koszty składek ZUS. Jednak jest to rozwiązanie, z którego nie każdy może skorzystać, o tym piszemy w dzisiejszym poście.
Zaczynamy od tego, czym jest ulga na start. W pierwszych 6 pełnych miesiącach prowadzenia firmy przedsiębiorcami a prawo skorzystać z ulgi, która polega na braku obowiązku opłacania składek społecznych z tyt. prowadzenia działalności gospodarczej. Ma jednak obowiązek rejestracji do ZUS do składki zdrowotnej.
Obecnie składka zdrowotna jest uzależniona od dochodu osiągniętego przez przedsiębiorcę i formy opodatkowania, na którą się decyduje w momencie rozpoczęcia firmy. I tak na skali jest to 9% dochodu, na podatku liniowym 4,9%, ale dla obu tych form jest to kwota nie mniejsza niż 381,78zł w roku 2024. W przypadku wyboru ryczałtu ewidencjonowanego składka zdrowotna jest uzależniona od dochodu w poszczególnych progach - do 60tyś to wartość 419,46zl, od 60tyś do 300tyś  - 699,11zł i powyżej 300tyś dochodu to wartość 1258,39zł. 
Pozostaje nam odpowiedzieć na pytanie, kto może skorzystać z ulgi. Przedsiębiorca, który:
    • podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie, po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
    • nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności.

 

 

 

W JAK OSOBA WSPÓŁPRACUJĄCA 

Temat ważny, dla wszystkich, którzy swój biznes prowadzą we współpracy z bliską osoba, z którą zamieszkują gospodarstwo domowe.
Przepisy ustawy o ubezpieczeniach społecznych bardzo szczegółowo opisują kim jest osoba współpracująca. Bez względu na to, czy członek rodziny współpracuje w działalności na podstawie umowy o pracę, czy też pomaga nieodpłatnie, dla celów ZUS uważany jest za osobę współpracującą.
Ubezpieczenie osób współpracujących, ustala się na takich samych zasadach, jak ubezpieczenie przedsiębiorcy, opłacającego pełne składki ZUS. Zatem wysokość składek ZUS osoby współpracującej w roku 2024 wynoszą odpowiednio bez ubezpieczenia chorobowego 1485,31 zł, z ubezpieczeniem chorobowym 1600,32 zł. Wyjątek stanowi składka zdrowotna będzie opłacana w wysokości 524,31 zł 
Wyjątkiem jest tutaj umowa zlecenie, w której odprowadza się składka w wysokości odpowiadającej składkom zus wyliczanym od podstawy wynagrodzenia.
Uwaga! Przedsiębiorca, który rozpoczynają działalność, i korzysta z preferencji w zakresie ZUS, któremu pomaga małżonek, jest zobowiązany za małżonka odprowadzać składki w pełnej wysokości!
Warto również pamiętać, zatrudnienie członka rodziny bez wynagrodzenia stanowi dla przedsiębiorcy nieodpłatny przychód, który jest zwolniony z opodatkowania. Natomiast wynagrodzenie osoby współpracującej może stanowić koszt podatkowy prowadzonej działalności.

 

 

 

V JAK PODATEK VAT

Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług budzą najwięcej obaw początkującego przedsiębiorcy. Przeczytaj co warto wiedzieć w tym zakresie.
Zacznijmy od tego kto ma obowiązek rejestracji do VAT. Podatnikiem w rozumieniu ustawy VAT jest każdy kto samodzielnie wykonuje działalność gospodarczą. Nie każdy podatnik ma jednak obowiązek rejestracji do podatku VAT. Wyróżniamy dwa rodzaje zwolnień z VAT: zwolnienie podmiotowe (uwzględnia limit wartości sprzedaży) oraz zwolnienie przedmiotowe (ze względu na rodzaj wykonywanej działalności). Roczny limit wartości sprzedaży zwolnionej z VAT wynosi 200tyś zł - pamiętaj, że ustalany jest  proporcjonalnie dla podatnika, który rozpoczyna działalność w danym roku. Zwolnienia przedmiotowe  dotyczą tych usług i towarów, które zostały wskazane w ustawie o VAT, dla przykładu usługi medyczne.
Ustawodawca wskazał jednak kiedy zwolnienie z VAT nie będzie miało zastosowania. Nie możesz skorzystać z tego zwolnienia między innymi kiedy dokonujesz sprzedaży towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy oraz tych, które opodatkowane są podatkiem akcyzowym. W przypadku sprzedaży internetowej nie można korzystać ze zwolnienia z VAT kiedy dokonujesz dostawy towarów takich jak: preparaty kosmetyczne i toaletowe (PKWiU 20.42.1), komputery, wyroby elektroniczne i optyczne (PKWiU 26), urządzenia elektryczne (PKWiU 27), maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 28), hurtowo i detalicznie części i akcesoria do: pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.3), motocykli (PKWiU ex 45.4).
Jak również wtedy kiedy będziesz świadczył wskazane w ustawie usługi: prawnicze, doradcze, jubilerskie, ściągania długów, w tym factoringu.
Podatnik VAT ma obowiązek wystawić faktury z właściwą stawką podatku, składać obowiązkowe deklaracje dotyczące tego podatku w terminach miesięcznych lub kwartalnych.

 

 

 

Z JAK ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Okres przestoju w Twojej firmie nie musi oznaczać wysokich kosztów utrzymania działalności. Piszemy kto i kiedy może dokonać zawieszenia działalności. 
Zawieszenia może dokonać każdy przedsiębiorca pod warunkiem, że nie zatrudnia pracowników. Co najważniejsze w trakcie zawieszenia nie możesz prowadzić działalności i osiągać z tego tytułu bieżących przychodów.
Najważniejsza korzyść w okresie w zawieszenia to brak konieczności opłacania składek ZUS i podatków dochodowych, nie masz obowiązku również składać deklaracji ZUS ani VAT.
Okres zawieszenia zależy od ciebie, nie może być jednak krótszy niż 30 dni. Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej powinieneś złożyć poprzez zgłoszenie w CEIDG. Okres zawieszenia rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej.
Uwaga! Jeśli w okresie korzystania z Ulgi na start zawiesisz wykonywanie działalności, okres zawieszenia nie przerwie biegu 6 miesięcy, czyli wlicza się do okresu, w którym możesz skorzystać z ulgi.
W trakcie zawieszenia nie możesz prowadzić działalności gospodarczej, osiągać bieżących przychodów.
Możesz jednak wykonywać niektóre czynności, które pozwolą ci zabezpieczyć źródło przychodów i funkcjonować po wznowieniu działalności.