Zyskaj pewność i oszczędź czas - skontaktuj się z nami, a my zajmiemy się księgowością Twojej firmy!

Czy Cit To Wyłącznie Stawka 19%?

Podstawową stawką podatku dochodowego dla osób prawnych jest 19%. Jednak dla wybranej grupy podatników stawka podstawowa ulega obniżeniu do 9%. Dotyczy to podmiotów:

- które rozpoczynają działalność

- którzy nie przekroczyli w roku bieżącym 2.000.000 eur przychodów (w roku 2023 to 9.654.400 ), tzw. mali podatnicy. Dla zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (tzw. Estońskiego CIT) stawki to odpowiednio 10% i 20%.